Novi volonter

Ideja da se uspostavi mreža volontera Federalne uprave civilne zaštite nastala je nakon poplava 2014. godine. U aktivnostima odgovora na katastrofe, preopterećeni kapaciteti civilne zaštite bili bi poboljšani dobrovoljnom mobilizacijom građana.

Volonteri koji bi se prijavili i prošli obuke u svrhu pružanja pomoći građanima i zajednicama ojačali bi kapacitete civilne zaštite u području zaštite i spašavanja u slučaju prirodnih katastrofa i katastrofa uzrokovanih ljudskim djelovanjem.

Login


Prijava za administratora